Browsing: เครื่องปรุง

มารู้จัก เครื่องปรุง ส่วนผสมต่างๆ ที่นิยมใช้ในการทำอาหารไทย พร้อมด้วยความรู้ วิธีการใช้เครื่องปรุงของไทย วัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้หาไม่ได้ในต่างแดน

เครื่องปรุง ตะไคร้

0

ตะไคร้ ใช้เป็นเครื่องปรุงในตำรับอาหารไทยเพื่อรสชาติและกลิ่นส้มอ่อนๆ ตะไคร้จัดเป็นสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ได้มากมาย…

เครื่องปรุง มะขาม

0

มะขาม ถูกใช้เป็นเครื่องปรุงที่ให้รสเปรี้ยวในหลายๆ เมนูของอาหารไทย คนไทยนิยมใช้มะขามในรูป…