Browsing: แอปเปิล

อาหารและสุขภาพ โรคไต

0

ผักผลไม้ หลายๆ ชนิดเมื่อทานเข้าไปช่วยบำรุงสุขภาพร่างกาย บำรุงไต ผักผลไม้บางชนิดทานแล้วป้องกันหลายๆ โรค ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการป่วยเป็นโรคไตได้ดีทีเดียว

อาหารและสุขภาพ แอปเปิล

0

อาหารและสุขภาพ – เชื่อไหมหละว่ากินแอปเปิลทั้งเปลือกป้องกันมะเร็ง? นี่ก็ขอบอกตรงๆ ว่าเข้าใจผิดมานานละว่า การกินแอปเปิลที่ถูกวิธีควรจะต้องปลอกเปลือกเสียก่อน คุณเชื่อไหม?