Browsing: น้ำสต็อกไก่

เครื่องปรุง น้ำสต็อกไก่

0

ถึงแม้อาหารไทยอย่างต้มยำทำแกง หรือบางเมนูผัด จะนิยมใช้น้ำเป็นพื้นก็ตาม แต่เวลาใช้น้ำสต็อกทำแทนนี่สิ รสชาติที่ได้มันดูจะนุ่มนวลกว่า รสชาติดีกว่าเห็นๆ