Browsing: ไข่เจียวฟู

อาหารภาคกลาง ไข่เจียวทอดฟูๆ

1

เมนูอาหารภาคกลางอย่างไข่เจียวนี่ จะว่าง่ายก็ว่าง่าย จะว่ายากก็ว่ายาก แม้จะมีส่วนผสมไม่กี่อย่าง แต่จะทอดให้ ฟู กรอบ ไม่อมน้ำมัน ตั้งทิ้งไว้ไม่แฟบ นี่สิจะทำยังไง